A "Szívünk háza"-projekt© szeretetelvű komplex személyiségfejlesztő önismereti program és kutatás a Szellemi Tulajdon Nemzeti (Szabadalmi) Hivatalában nyilvántartva. (Y1500649/3; 004339) 2014. 12. 15.

A kutatás célja: mit gondolunk a szeretetről?
- Érzelmi életünk sokszínűsége, avagy mi mozgatja életünket?
Mit jelent számunkra a szeretet?

Szeretettel köszöntünk a "szeretet" szó fogalmával, jelentésével kapcsolatos kutatásunkban, amelynek célja az, hogy megismerjük a fiatalok gondolatait a "szeretet" szó jelentésével kapcsolatban. Célunk továbbá, hogy fókuszba állítsuk a válaszadók sajátélményű "szeretetminőségeinek" élményeit, így ennek megosztásaihoz klubjellegű csoportos összejöveteleket szervezünk minden kedves érdeklődő számára. (a Szívünk háza szervezői)

A kutatás és a kérdések összeállítása két csoportra bontható:
"A" modul:online, anonim kérdéssor, semmilyen, személyes azonosíthatóságra vonatkozó adatot nem tartalmaz.
Ezek a kérdések röviden, feleletválasztással megválaszolhatóak.
A feltett kérdésekre nincs "jó vagy rossz" válasz, spontán tempó megtartása mellett kérjük, sorra azt jelöld be, amelyik válasz legelőször eszedbe jut! (Egy-egy kérdésre max. 1 percet szánj!)
Az eddigi tapasztalatok alapján a kérdések megválaszolása mindössze kb. 15-20 percet vesz igénybe.
Nagyobb létszámú (1000 fő) lekérdezésre tervezzük.
 Kérdések a szeretetről (próbaverzió)
 A kérdéssor végén található egy online kitölthető teszt (azonnali kiértékeléssel).
 
"B" modul:Regisztrációhoz kötött kérdéssor, amely "mélyinterjú" során lesz kitöltve 30 önként jelentkező (weboldalunkon is regisztráló); klubprogramjainkon résztvevő fiatallal.
Ez a "B" kérdéssor kifejtős, maximum 4-5 mondattal megválaszolandó kérdéseket tartalmaz, amelyre weboldalunkon át lehet jelentkezni, és a regisztráció során kapott megerősítő e-mail linkjére kattintva kell a regisztrációt befejezni, majd az ezt követő belépés során a "Kutatásban résztvevő" 3. szintű regisztrációra jelentkezéssel.

A kapott válaszokat minden esetben bizalmasan, a legszigorúbb titoktartással kezeljük!
Az adatok kizárólag a "Szívünk háza"-projekt© keretein belül használhatók fel.


Copyright © - Minden jog fenntartva! - A "Szívünk háza"-projekt© részben vagy egészben bármilyen módon történő másolása, felhasználása, publikálása (így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása) csak a szerző(k) előzetes írásos hozzájárulásával történhet!