A "Szívünk háza"-projekt© szeretetelvű komplex önismereti személyiségfejlesztő program.
A "Szívünk háza"-projekt© szeretetelvű komplex személyiségfejlesztő önismereti program és kutatás a Szellemi Tulajdon Nemzeti (Szabadalmi) Hivatalában nyilvántartva. (Y1500649/3; 004339) 2014. 12. 15.
Programjainkról a 30/960-4825-ös telefonszámon érdeklődhetsz.


Zoli:

Az 1980-as évektől szervezek programokat, klubfoglalkozásokat gyerekeknek, fiataloknak a SZERETET jegyében, ahol eleinte a KORTÁRSSEGÍTÉS1 volt meghatározó. (Ifivezetői2, úttörővezetői3 és klubvezetői tapasztalataink szerint a gyermekek több, mint 50%-ánál lehetett veszélyeztetettség előjeleit felismerni). Együttműködő szakemberekkel sokszor kaptunk családi bántalmazásokkal és egyéb élethelyzetekkel kapcsolatosan segítségkérést.

1Mi is az a kortárssegítés? - A kortárssegítők olyan fiatalok, akik mellérendelt szerepből, a velük egykorú társaiknak igyekeznek segítséget nyújtani, sokszor a híd szerepét betöltve, a fiatalok és a szakemberek között.

2Ifivezető: általános iskolát végzett, az úttörőmozgalmat kedvelő, sokszor vezetői feladatot vállaló, jól képzett ifjú vezető, többnyire középiskolás, ifjúmunkás, pedagógusjelölt.

3Úttörővezető: többnyire pedagógus végzettségű és politikailag képzett felnőtt személy, aki bizonyos időszakokban munkaköri kötelességként, máskor önkéntesen vállalt rajvezetői, csapatvezetői feladatokat az úttörőcsapatban, vagy területi szerveknél.


Az 1990-es évek elejéig a kortárssegítőként szerzett tapasztalatok, gyermekvédelmi, ifjúságvédelmi, drogprevenciós, illetve segítő tanulmányaim kezdtek meghatározni. 1989-ben, a rendszerváltozással, a szociális szakmák legalizálódtak, megindultak a felsőfokú szociális képzések, elsőként 1989-ben Szekszárdon az általános szociálismunkás-képzés4, majd Pécsett 1991-ben. 1990-ben kialakították az ún. soproni minimumkövetelményeket, a szociálismunkás-képzés tananyagát, standardjait.

4A szociális munka fogalma: A szociális munka az alkalmazott társadalomtudományok közé sorolt professzionális segítő tevékenység, amely elősegíti a társadalmi fejlődést; az egyének, csoportok, közösségek működésének javítását, helyreállítását, problémáinak megoldását. Segíti a hatalomtól megfosztottak hatalomban való részesedését, a nagyobb társadalmi jólét és jól-lét elérését, amelyhez igyekszik kedvezőbb társadalmi feltételeket teremteni. Az emberi jogok és a társadalmi igazságosság, esélyegyenlőség elvei alapvetőek a szociális munkában. A szociális munka az egyén és a környezete közötti kölcsönhatásokkal foglalkozik. Feladata, hogy képessé tegye az embereket lehetőségeik minél teljesebb kiaknázására, javítsa az életszínvonalukat, és megelőzze és kezelje a hibás működést, a devianciát. A szociális munkások a változás előmozdítói a társadalom és az egyén, a család és a szűkebb közösség életében. A szociális munka az értékek, elméletek és a gyakorlat egymással szorosan összekapcsolódó rendszere.

A rendszerváltás után kialakult hajléktalansággal lettem a Magyar Vöröskereszt Budapesti Vezetősége Szociális Információs Szolgálat (SZISZ) iroda munkatársa, majd az iroda vezetője, és a HUMANITÁS Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság IFJÚSÁGVÉDELMI CSOPORT-jának egyik alapítója. A városligeti Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidőközpont (Nyitás: 1985. április 27. - Zárófesztivál: 2015. szeptember 18-20.) igazgatója, Lehel László kiemelt figyelmet fordított a HUMANITÁS Ifjúságvédelmi Csoportunk munkásságára, szinte minden kisebb-nagyobb ifjúsági rendezvényen jelen voltunk ifjúságvédelmi és drogprevenciós tevékenységünkkel. 1992-ben szerveztük meg a No Drog! Ne veszítsd el a fejed! 24 órás drogprevenciós projektet a Városligetben, a Petőfi Csarnokban és környékén. Rengeteg szakmai, szervezési segítséget kaptunk a PeCsa vezetőjétől és munkatársaiktól: Lehel László igazgatótól, Nádor Katalin művelődésszervezőtől, és a résztvevő partnerszervezeteinktől: Budapest Fővárosi Önkormányzat, Rendőrség, Mentőszolgálat, Tűzoltóság, Polgári Védelem; Nemzeti Egészségvédelmi Intézet (Dr. Buda Béla), illetve drogambulanciáktól.

Később a Fővárosi Gyermek-, és Ifjúságvédő Intézet (GYIVI) Utcai gondozó szolgálatánál dolgoztam szociális munkásként.

1995-ben a PMI (Prevenciós és Marketing Iroda) Kft. cégtulajdonosaival Juhász Józseffel és Juhászné Végh Edittel kidolgoztuk a "Marc & Corine" A Gyermekek Védelméért - gyermekvédelmi hálózat alapjait az 1992-es belgiumi Dutroux-ügy kirobbanásakor alakult Marc és Corine Hálózat mintája felhasználásával. (Hivatkozás és almenü: Harc a pedofil maffia ellen - Hack Márta írása)

2006-ban elkészült a Gyermekvédelem Magyarországon c. elemzés

2014-ben bejegyeztettem a "Szívünk háza"-projekt© szeretetelvű komplex személyiségfejlesztő önismereti programot és kutatást a Szellemi Tulajdon Nemzeti (Szabadalmi) Hivatalában. (Nyilvántartva: Y1500649/3; 004339)

Gondolkodásomat, segítő munkámat -mai napig- az önzetlen (feltétel nélküli) SZERETET határozza meg, azaz Agapé ("önkiürítő vagyis isteni szeretet").

A "Szívünk háza"-projekt© szeretetelvű komplex önismereti személyiségfejlesztő program szociális, egészségügyi, és oktatási területen dolgozó szakemberek több, mint 30 éves, ifjúsági munkában szerzett tapasztalata alapján alakult ki, és politikától és vallástól független önkéntes segítők közössége. (A Civil törvény a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról* 2. § 6. bekezdése alapján CIVIL TÁRSASÁG meghatározás formájában működünk. ("A civil társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt. Az alapító tagok egy társasági szerződésben megjelölik a célokat, az együttműködés formáját, a társaság szervezetét és képviseletét. Nincs formai kényszer, a szerződés meglehetősen szabadon alakítható. Az elvárás csak annyi, hogy a társaság célja ne gazdasági cél legyen, és legyen egy ügyvivő tag. A jogi személyiség hiányából következően a tagok vagyoni felelőssége egyetemleges." forrás: http://nonprofit.hu/tudastar/civil-tarsasag-mi-az)


Példaképeim és/vagy tanítóim, illetve útmutatóim voltak:

 • Magyar Vöröskereszt részéről többek között Dr. Morzsányi Éva, Török László, Béki Mária; Csizmár Klára
 • a HUMANITÁS Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság elnöksége (Dr. Pál László), akik lehetővé tették a HUMANITÁS Ifjúságvédelmi Csoport létrejöttét, amelyben Szabados György teológus és felesége, Szabados Ági vezetésével működött az S. O. S. Lelkisegély szolgálat telefonon és levélben a Csokonai Művelődési Ház (1153 Eötvös utca 64-66.) Tóth Lajos népművelő vezetőjének támogatásával.
 • Dr. Pál László professzor, szociológus, a neveléstudományok doktora, kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia örökös tagja
 • Dr. Buda Béla pszichiáter, pszichoterapeuta és addiktológus, Nemzeti Drogstratégia
 • Dr. Gerevich József pszichiáter főorvos, addiktológus
 • Dr. Németh Zsolt kriminológus; bűnmegelőzési, ifjúságvédelmi főiskolai tanár, http://youtube.com/watch?v=BQlf1MXa7dE
 • Dr. Reök György, a Káposztásmegyeri Családsegítő vezetője
 • Dr. Virágh György kriminológus, egyetemi adjunktus, Országos Kriminológiai Intézet igh., az E. SZ. T. E. R. Alapítvány vezetője
 • Dr. Darnel Christian filozófus, szerző, tréner és felesége Dr. Darnelné Zimonyi Tünde
 • Dr. Domján László belgyógyász, reumatológus, az Agykontroll magyarországi meghonosítója
 • Németh László kiképző művészetterapeuta, szociális munkás, szupervizor
 • Gosztonyi Géza szociális munkás
 • Szabados György és felesége, Szabados Ági
 • Oross Jolán
 • Hegyesi Gábor, A szociális munka elmélete és gyakorlata c. tankönyvek szerkesztője
 • Lehel László népművelő. A Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidőközpont intézményének felépítője, szellemiségének megálmodója és megvalósítója. Szakmai munkásságára a nyitottság, a kreativitás, a színvonalas szakmai munka iránti elkötelezettség, az emberség és a kollégák segítése volt jellemző. Megkülönböztetett felelősséget érzett a felnövekvő generációk iránt. Magas színvonalú szakmai tevékenységét a közművelődési szakmában mindenki elismerte. Munkásságáért elnyerte - többek között - a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. Ragyogó pályaívét 2003-ban bekövetkezett halála törte ketté.
 • Nádor Katalin népművelő, művelődésszervező, Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidőközpont;
 • Dr. Talyigás Katalin szociológus, A szociális munka elmélete és gyakorlata c. tankönyvek szerkesztője
 • Szalai Júlia (Budapest, 1948. január 30. - 2022. november 21.) magyar szociológus, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kutatási területe a szociálpolitika története, a posztszocialista jóléti és elosztási rendszerek, a szegénység történeti formái, valamint a romák és a nők helyzete a társadalomban.
 • Pik Katalin - A szociális munka története Magyarországon (1817-1990)
 • Gyuris Tamás Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)
 • Topolánszky Ákos a Református Egyház lelkésze; szociológus és kábítószerügyi szakértő
 • Ferge Zsuzsa Széchenyi-díjas szociológus, kutató, ELTE tanára, MTA Gyermekszegénység Elleni programiroda vezetője
 • Solt Otilia szociológus
 • Dr. Radoszáv Miklós jogász, pedagógus, gyermekvédelmi szakértő
 • Hamar László Szabó Ignác-díjas (2014) református lelkész, kórházlelkész, ifjúságiklub-vezető
 • Schermann Gábor evangélikus lelkipásztor, ifjúsági klubvezető


  Laci:

A református teológia elvégzése után 10 évvel a gyülekezeti munkám mellett egy 3 éves kórházi lelkigondozói egyetemet végeztem, ami által lelkigondozói diplomát is kaptam. Ennek az iskolának az elvégzéséhez erősen motivált, hogy a kórházi látogatásaimnál, és különösen a pszichés betegek és alkoholisták látogatásánál, tapasztalatom szerint nem volt elég az ő életük segítéséhez az addig tanult teológiai ismeretem.
Az oktatásunknál főleg Rogers-nondirektivitásával oltogattak a 3 év alatt, ami arra jó volt, hogy tanítsanak a 2 fül 1 száj igazságára, de meggyőződésem: Rogers óvatos és jóhiszemű megközelítése csak 1 a sok lehetőség közül. Nagy örömömre ma már például a szenvedélybetegek gyógyítására csak Magyarországon tucatnyi módszert használnak.
Úgy vélem: nincs semmilyen pszichológiai iskolának, irányelvnek elsőbbsége másokkal szemben, az elsődleges kérdés az, hogy a kliens felé személyére szabottan mely megközelítések a legjobbak, illetve hogy ezek közül a terapeuta vagy segítő mennyire tudja azokat használni.
Keresztyén emberként nagy örömmel fedeztem fel, hogy Jézus is a gyógyító találkozásainál szinte mindig más módszert használt. (A szeretet ötletes.)
Miközben a terápiás együttléteken igyekszem a változást provokálni, aközben van bennem egy olyan alázat is, amelyik a sikeres változás elmaradása esetén sem a klienst, sem a segítőt nem vádolja, hanem Isten kezébe teszi le ezt az emberi erőt meghaladó kísérletet. Ilyen módon tehát egyszerre van bennem hit az üdvös változások megvalósulásának reménységére, de egyszerre van bennem hit annak elfogadására is, hogy vannak az ember életében határok is, amiket még az Isten is elfogad.
A 2005-ben elvégzett mentálhigiénés képzésem után 2022-ig kórházi lelkigondozóként dolgoztam félállásban a Tatabányai Megyei Kórházban, azóta viszont már kórházlelkészként. Ez alkalmasabb arra, hogy bátrabban merjem mondani: az emberi lélek attól gyógyul a legjobban, ha az isteni rendbe illeszkedik bele.
Nagyra becsülöm az AA-sok munkáját. Azt gondolom, rengeteg jó ötletük van.
A Kékkereszt Egyesület Tatabányai Csoportjában lelkivezető vagyok. (Szenvedélybetegeket próbálunk szabadulásra segíteni hit által.) Ebben a csoportban az AA-val sok hasonló dolgot próbálunk alkalmazni, viszont Istenbe vetett keresztyén hitünket nyíltabban valljuk. (Ettől még nem kötelező keresztyénnek lenni a csoportban senkinek sem.)
2014-ben Tatabánya Szabó Ignác díjjal tüntetett ki. Ez a díj nem arról szólt, hogy milyen nagyszerű ember vagyok - nem vagyok az, sőt inkább közép- vagy kisszerűnek tartom magam -, hanem inkább arról, hogy a munkám sokoldalúságát tisztelik. Mondanom sem kell, hogy ehhez rengeteg embernek tartozok hálával, akik ezeket segítették-segítik.
A megyei kórház és az óvárosi református gyülekezetem mellett tevékenykedem több idősotthonban is, továbbá a Tatabányai Hospice Otthonban, de akár fogyatékosok közt, hajléktalanok közt, sőt börtönben levők közt is.
Nem tartom magamat különösebben sem tehetségesnek, sem derék embernek. Ha valakinek néha tudok segíteni, az nagyon jó, de rengeteg esetben nem tudok, és olyan is volt, amikor sajnos miattam lett valakinek nehezebb élete.
Ami a szeretetet illeti: hitvallásom, hogy egyetlen valakiről mondhatjuk azt, hogy tudta, hogy hogyan kell szeretni, és azt elénk is élte: Jézus Krisztus. Próbálom őt utánozni.